Rökfärgad polykarbonat...

Fördelen med den rökfärgade polykarbonat -
plattan är, att du ser ut i butiken som har ett
starkare ljus. Kunden ser inte ut på lagret,
eller som i det här fallet ett kylrum, som har ett
svagare ljus.

Denna dörr är monterad hos ICA Supermarket
Borlänge.

Carbo Rökfärgad med blå matta

Carbo med svart matta, bågar. RFR karm

Carbo med Röd siktfältsindelad matta.
Carbo i storköksmiljö. Carbo i storköksmiljö.
Carbo till ett virkeslager. Carbo med 360 graders öppning.
Carbo i ett renrum. Carbo i lagermiljö.
Carbo i butiksmiljö. Carbo i butiksmiljö