Pendeldörren... separerar effektiv två olika miljöer,
men medger samtidigt fri passage mellan dem.
Ex. kallt mot värme, smutsigt mot rent, buller mot tystnad. 
Den rostar inte, ruttnar inte och suger inte upp fukt.

Carbo Pendeldörr
transparent pendeldörr 
[ läs mer ]
CarbOpal Pendeldörr
vit dörr med siktruta 
[ läs mer ]
Carbo Rök
Rökfärgad pendeldörr
Ring för info